ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - ΑTHENS BIENNALE 2015-2017 "OMONOIA"

.
Η Lo And Behold στην Athens Biennale “ΟΜΟΝΟΙΑ”. 

.

Μετά από πρόσκληση της Athens Biennale 2015-17 “OMONOIA” η Lo and Behold συμμετέχει στη 2η Σύναψη με το σε εξέλιξη project “Περί εξουσίας”.

Το project Περί Εξουσίας (Regarding Authority), αφορά τη διερεύνηση της έννοιας και του όρου εξουσία. Τι είναι εξουσία; Ποιες είναι οι διάφορες μορφές της; Ποια τα όριά της; Πως επιδρά στους ανθρώπους και την κοινωνία; Πως μεταλλάσσεται; Με ποιό τρόπο μας καθορίζει; Η Lo And Behold προτείνει μια συμμετοχική δράση σε εξέλιξη που διερευνά το παραπάνω θέμα.
Στο χώρο του Μπαγκέιου θα λειτουργεί μια διαδραστική εγκατάσταση με γραφομηχανές όπου το κοινό καλείται να γράψει πως αντιλαμβάνεται την έννοια της εξουσίας. Στους τοίχους θα είναι αναρτημένο υλικό που έχει προκύψει από μέλη της Lo And Behold.

Η συντονιστική επιτροπή της Lo And Behold για την Biennale:
Βανέσσα Αναστασοπούλου, Νίκος Αρβανίτης, Βάσω Γκαβαϊσέ, Ειρήνη Ευσταθίου, Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Νίκος Παπαδημητρίου, Νίκος Σεπετζόγλου, Γιώργος Τσεριώνης, Δημήτρης Χρηστίδης, Κώστας Χριστόπουλος.
Lo And Behold  is taking part in Synapse 2 of the Athens Biennale 2015-17 “ΟΜΟΝΟΙΑ” with the project "Regarding Authority.
The project Regarding Authority investigates power as a concept and as a term. What is power? What are its different forms? What are its limits? How does affect people and society? How does it change? How does it define us?
Lo and Behold proposes an ongoing participatory action investigating the aforementioned issue. The space of Bageion Hotel will host an interactive installation with typewriters, where the public is invited to document their view on the concept of power. Related material that has emerged from members of Lo and Behold is displayed on the walls of the space. The Committee of Lo and Behold for the Biennale are:
Vanessa Anastasopoulou, Nikos Arvanitis, Vaso Gavaise, Eirene Efstathiou, Theodore Zafiropoulos, Nikos Papadimitriou, Nikos Sepetzoglou, George Tserionis, Dimitris Christidis, Kostas Christopoulos.
.

.

Athens Biennale “ΟΜΟΝΟΙΑ”, 2η Σύναψη,
15-25 Απριλίου 2016, Ξενοδοχείον Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18.
Εγκαίνια Μπαγκείου, 
Παρασκευή 15 Απριλίου 19.00.
Lo And Behold 
συμμετοχική δράση“Περί εξουσίας” 
Παρασκευή 15, Πέμπτη 21 18.00–21.00, Σάββατο 23, Κυριακή 24 Απριλ. 12.00-21.00
Athens Biennale “ΟΜΟΝΟΙΑ”, Synapse 2,
15-25 April 2016, Bageion Hotel, 18 Omonoia Square, Athens .
Opening: 
Friday 15 April 2016 at 19.00. 
Lo and Behold ongoing participatory action “Regarding Authority”: 
Friday 15, Thursday 21st 18.00–21.00, Saturday 23rd, Sunday 24th April 12.00-21.00
..

.
.
.

.
.
.

.
.
.