ΤΡΙΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΝ
ΤΡΙΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
(verba non translatica)
(Σεληνόφως - Moonlight)

Loandbehold Lab 2010-12-18 


ΤΡΙΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
(Σεληνόφως - Moonlight)


ΤΡΙΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
(Σεληνόφως - Moonlight)


ΤΡΙΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
(Σεληνόφως - Moonlight)multiple presentation 2010 by Loandbehold Lab 

Athenaeum InterContinental Hotel, Installation in the Atrium / Εγκατάσταση.


Πλήρης άποψις τών 12 θεμάτων που αποτελούν την σειρά ΩΡΕΣ στό Atrium,
Complete view of the 12 themes comprising the HOURS series in the Atrium.


Στιγμιότυπα από τήν τοποθέτηση 
Snapshots from the lodgement on 27 Dec. '11
Πλήρης άποψις τών 12 θεμάτων που αποτελούν την σειρά ΩΡΕΣ στό Atrium,
Complete view of the 12 themes comprising the HOURS series in the Atrium.